Droga do licencji instruktora narciarstwa

licencja instruktora narciarstwaDla wielu osób narciarstwo staje się po prostu sposobem na życie i myśl o tym, że naprawdę mogliby się w zasadzie tylko tym zajmować, jest spełnieniem marzeń. Żeby zarabiać na narciarstwie, trzeba zostać profesjonalnym instruktorem. Wymagane jest do tego ukończenie odpowiedniego kursu, ale można się w tym wszystkim pogubić, ponieważ istnieje wiele różnego rodzaju szkoleń oraz stopni narciarskich. Co gorsze, do niedawna jeszcze istniało coś takiego, jak tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej, co dodatkowo zaciemniało sprawę. Dzisiaj naszym celem powinno być już tylko zostanie Instruktorem Sportu ze specjalizacją Narciarstwo Zjazdowe. Właśnie taki tytuł przysługuje osobom, które uzyskują rozpoznawane w całej Unii europejskiej uprawnienia. Kurs wymagany do zdobycia odpowiedniej licencji składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich jest teoretyczna i poznaje się na niej zagadnienia związane z fizjologią człowieka, jego narządem ruchu i nawet z żywieniem. Na tym etapie kursant jest uczony także podstaw teoretycznych samego sportu, czyli na przykład teorii treningów. Po 100 godzinach zajęć trzeba zdać egzaminy uprawniające do podjęcia bardziej praktycznej nauki. Druga część kursu trwa od jednego do dwóch tygodni i skupia się na praktyce jazdy na nartach. Odbywa się ją bezpośrednio na stoku, gdzie kursant najpierw uczy się sam wykonywać wszystkie ewolucje w zgodzie z ich wytycznymi, a potem dowiaduje się, jak tego samego nauczyć swoich przyszłych uczniów. Duże znaczenie mają tu kwestie bezpieczeństwa, a także metodyka pracy z ludźmi. 54 godziny takiego szkolenia to czysta praktyka na stoku, a kolejne 12 godzin obejmuje samokształcenie polegające chociażby na tym, że kursant jest zobowiązany do przygotowania obozu narciarskiego, a właściwie jego planu. Czasami też w ramach szkolenia można zapoznać się ze slalomem i teorią narciarstwa sportowego zgodnie z wymogami FIS. Całość kończy odpowiedni egzamin.