Dla kogo jest kurs instruktora narciarstwa?

kurs instruktora narciarstwaWymagania formalne w stosunku do instruktorów narciarstwa nie są wygórowane. Trzeba tylko potwierdzić swój status osoby ze średnim wykształceniem, należy się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków i uzyskać zgodę lekarza na przystąpienie do kursu. Od osoby przystępującej do kursu wymaga się ponadto, by posiadała I Iii stopień sprawności jazdy na nartach. Jest to oczywiście odniesienie do klasyfikacji Polskiego Związku Narciarskiego, który pierwszy stopień umiejętności przyznaje za podstawową znajomość sprzętu i podstawowych technik jazdy na nartach (teren w miarę płaski i podstawowe ewolucje), a II stopień można uzyskać legitymując się posiadaniem wystarczających umiejętności do wykonywania skrętów ciętych czy wykonywania jazdy alpejskiej.

Wiele osób uczy się tego typu umiejętności samodzielnie i potem tylko zdaje odpowiednie egzaminy, ale można je też zdobyć w czasie szkoleń PZN, np. kursu demonstratora szkolnego od 12 roku życia. Ostatni poziom i licencję instruktora narciarskiego zdobywa się w czasie oficjalnego szkolenia. Po pozytywnym zdaniu egzaminów otrzymuje się także certyfikat instruktorski, który umożliwia pracę na terenie całej Unii Europejskiej na obozach sportowych, koloniach czy w ośrodkach wypoczynkowych. Nic także nie stoi na przeszkodzie, by założyć własną działalność gospodarczą lub po prostu rozszerzyć swoje kwalifikacje jako nauczyciela WF. Licencja jest przyznawana bezterminowo.