Przebieg kursu na instruktora snowboardu

przebieg kursu na instruktora snowboarduSzkolenie instruktorów snowboardu dzieli się na dwie podstawowe części: teoretyczną i specjalistyczną, w której teoria też znajduje dla siebie trochę miejsca i jest równie ważna co praktyka. Pierwsza z części trwa 100 godzin lekcyjnych, a druga 150 godzin, w czasie których także pojawia się trochę teorii.

A. Część ogólna kursu

Ta cześć nie jest obowiązkowa dla wszystkich. Omawiane są w jej trakcie podstawy znajdujące się w programie nauczania różnych instytucji i jeśli ktoś może wylegitymować się dyplomem jednej z nich, zostaje zwolniony z teoretycznej części szkolenia na instruktora snowboardu. Do uzyskania zwolnienia uprawnia ukończenie studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub sport oraz status instruktora sportu bądź przynajmniej ukończenie z pozytywnym wynikiem części teoretycznej takiego kursu. Tego typu zajęcia odbywają się jako e-learning i wszystkie materiały publikowane są na stronie internetowej organizatora kursu. By część teoretyczna została zaliczona, należy złożyć egzamin pisemny. Jeśli się to nie uda, można raz poprawiać go za darmo. Cześć teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii ogólnej i anatomii organu ruchu, fizjologii człowieka, pedagogiki oraz takich elementów, jak prawidłowa emisja głosu, prawidłowe żywienie oraz pomoc przedmedyczna.

B. Część specjalistyczna

Wykłady i warsztaty odbywające się w Zieleńcu trwają 80 godzin lekcyjnych, a kolejne 70 godzin zajmuje praca kursanta pod kierownictwem instruktora. Z wiedzy zdobytej w czasie wykładów i warsztatów trzeba rozliczyć się na specjalnym egzaminie (przysługuje jedna poprawka), a w czasie samokształcenia tworzy się specjalne programy i projekty, które są następnie oceniane przez osoby prowadzące kurs. Mogą oni zaordynować poprawę złożonych prac oraz nakazać wykonanie dodatkowych zadań.